HAPPY GASTOUDERBUREAU
www.subsidieoppas.nl

Prijs vanaf 40 euro per maand / gezin. Dit geldt ook voor 2 of meer kinderen.

GASTOUDERBUREAU HAPPY te Bergeijk
Voor bemiddeling en begeleiding gastouderopvang.
Informatie: subsidie kinderopvang toeslag, tel. 06-54311828 Marcel van Gorp, E-mail: happygastouderburo@hetnet.nl
Rekeningnummer Rabobank 11.69.43.890

Pak uw voordeel: 250-500 euro netto / jaar

GASTOUDER worden nog steeds aantrekkelijk.

Laat eerst een berekening maken.

Vraag hier u berekening aan!HOME

KINDEROPVANGTOESLAG % 2012

VRAAG & AANBOD van vraagouders en gastouders.

OPLEIDING GASTOUDERS

INFORMATIE GASTOUDERS

BUREAUKOSTEN

Plaats gratis advertentie: Ik zoek een gastouder

Plaats gratis advertentie: Ik zoek oppaskinderen

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een persoonlijke, kleinschalige, en flexibele vorm van kinderopvang in een huiselijke omgeving bij de gastouder (oppas) thuis of bij de ouder thuis

De overheid betaald ouders een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, namelijk kinderopvangtoeslag. Dit is bepaald in de Wet Kinderopvang sinds het jaar 2005. Hierdoor wordt kinderopvang betaalbaar en ouders blijven werken als ze kinderen hebben.
Voor het jaar 2012 is het maximale uurtarief waarover toeslag ontvangen kan worden € 5.09 /kind/uur.

Als u gastouder wil worden dan kan Gastouderbureau Happy kijken of uw huidige diploma voldoet. Via Gastouderbureau Happy kan u ook via een zeer kort traject de MBO-2 opleiding volgen zonder stage te lopen of naar school te moeten.

Gastouderburo Happy biedt gastouderopvang volgens de wettelijke eisen gesteld in de Wet Kinderopvang. De bureaukosten bij Gastouderburo Happy zijn vanaf 40 euro per maand per gezin ongeacht het aantal kinderen. Daarnaast heeft Gastouderbureau Happy een gunstige instapkorting voor nieuwe klanten.

Inschrijven bij Gastouderbureu Happy

STAP 1. Gastouder zoeken

Zoekt u een gastouder, kijk dan onder "VRAAG en AANBOD" of plaats zelf een gratis advertentie op www.subsidieoppas.nl.
Als u een gastouder gevonden heeft op de website van Gastouderbureau Happy kan u zelf een afspraak maken met de gastouder voor een kennismakingsgesprek. Bij een goede "klik" zou je kunnen afspreken om de kinderen een keer proef te laten draaien.

Heeft u zelf een gastouder dan is het van belang dat deze geregistreerd is in het het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort LRK). De ouders hebben pas recht op kinderopvangtoeslag als de gastouder geregistreerd het Landelijk Register Kinderopvang.
Hieronder op deze link kan u controleren of uw gastouder geregistreerd is.
De gastouders die op de site van Gastouderbureau Happy worden aangeboden zijn alle geregistreerd in het LKR.
Als uw gastouder geregistreerd is in het LRK dan kan u meteen verder naar STAP 4.

Klik hier om te kijken of uw gastouder geregistreerd is in het landelijk register

STAP 2. MBO-2 HZW en EHBK behalen.
Het is voor grootouders nog steeds aantrekelijk om je als gastouder te laten registreren. Een voorwaarde is dat je aan 2 opleidingseisen voldoet, namelijk:
- MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn. Hierbij hoeft je niet naar school of geen stage te lopen. Dit is een zeer kort traject.
- Oranje kruis Eerste Hulp aan Kinderen. Dit is een dagcursus.
Sommige gastouders hebben ook vrijstelling voor de MBO-2 opleiding omdat ze bijvoorbeeld een SPW3 diploma hebben. Voor de vrijstellingslijst en uitgebreide informatie over de opleidingen zie "Opleiding gastouders"
Als u vragen heeft over de opleiding kan u telefonisch contact opnemen.

STAP 3. Registreren in het LKR
Is uw gastouder nog niet geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang dan kan Gastouderbureau Happy u daarbij helpen.
Voor de aanmelding van een gastouder in het Landelijk Register heeft Gastouderbureau Happy de volgende papieren nodig van de gastouder:
1. Een geldig identiteitsbewijs.
2. Een geldig Oranje Kruis EHBK-certificaat
3. Een MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn
4. De VOG van de gastouder. Bij de aanmelding bij de gemeente mag deze maximaal 2 maanden oud zijn. Als de gastouder aan huis oppast en deze heeft huisgenoten ouder dan 18 jaar dan dienen deze ook een VOG te overleggen.

Klik hier voor de vrijstellinglijst en uitgebreide informatie over de opleiding van gastouders

STAP 4. Afspraak maken voor bezoek Gastouderburo Happy
Gastouderburo Happy komt vrijblijvend bij u op bezoek. Het is nodig dat de ouders en de gastouder aanwezig zijn bij het bezoek. Tijdens het bezoek worden de berekeningen toegelicht. De wettelijk verplichte risico- inventarisatie en de intake van de gastouder en ouders worden ook tijdens het eerste bezoek gedaan. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over kinderopvangtoeslag, gastouderopvang en andere zaken die raakvlak hebben met het sluiten van een gastouderopvang overeenkomst.

STAP 5. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen
Als u besloten heeft om u in te schrijven bij Gastouderburo Happy dan moet de gastouder een VOG aanvragen. De VOG wordt dit ook wel “bewijs van goed gedrag” genoemd. Het aanvraagformulier kan de gastouder bij het gemeentehuis verkrijgen. Met 30,50 euro, legitimatiebewijs en het VOG-aanvraagformulier kan de Verklaring Omtrent Gedrag bij het gemeentehuis aangevraagd worden. De kosten zijn voor de gastouder. Bij de aanvraag op het gemeentehuis krijgt u een BEWIJS van aanvraag mee. Binnen 4 weken krijgt u de officiële VOG “ Verklaring Omtrent Gedrag” thuisgestuurd van Justitie.

STAP 6. Retour sturen van de VOG en de Overeenkomst
De overeenkomst de VOG moeten bij Gastouderburo Happy moeten aanwezig zijn op de startdatum van de overeenkomst. Bij voorkeur ontvangt Gastouderburo Happy de Verklaring Omtrent Gedrag en de overeenkomst samen. De documenten mogen ook gemaild worden naar Gastouderburo Happy.

Nadat de VOG en de overeenkomst binnen zijn krijgen de gastouder en de vraagouder een ondertekende overeenkomst retour gestuurd als bewijs van inschrijving.

STAP 7. Toeslag aanvragen.
De kinderopvangtoeslag wordt door de ouders zelf aangevraagd op www.toeslagen.nl. Dit kan vanaf de ingangsdatum op de overeenkomst. De ingangsdatum kan nooit voor de aanvraagdatum van de VOG liggen. LET OP. De VOG en overeenkomst binnen moeten zijn bij het Gastouderbureau op het moment van de ingangsdatum.

VANAF 2012 MOET DE VRAAGOUDER DE KINDEROPVANGTOESLAG BINNEN EEN MAAND NA INGANG VAN DE OVEREENKOMST AANGEVRAAGD HEBBEN.

De belastingdienst heeft deze regel ingevoerd om te voorkomen dat toeslag met terugwerkende kracht aangevraagd wordt.

STAP 8. Kassierfunctie vanaf 2010.
Vanaf het jaar 2010 is het wettelijk verplicht dat de uitbetaling van de gastouder via het gastouderbureau verloopt. Dat zeggen de vraagouder betaalt het gastouderbureau per maand de oppasvergoeding plus de bureaukosten. Gastouderbureau Happy betaalt daarna de oppasvergoeding aan de gastouder.

Het betalingsverkeer wordt alleen uitgevoerd na ondertekening van een betalingsmachtiging door de vraagouder.

De uren die de gastouder uitbetaalt krijgt staat standaard ingesteld op basis van de contracturen die vastgelegd zijn in de gastouderopvangovereenkomst. Hierbij is het nog steeds mogelijk om de uren per maand aan te passen. Het aanpassen van het aantal uren kan hieronder door op het kopje URENREGISTRATIE te klikken. Een voorwaarde is dat uw gegevens van de overeenkomst door Gastouderbureau Happy op de web-site beschikbaar zijn gesteld. Tevens heeft u een inlog code nodig. Deze kan u verkrijgen bij het gastouderbureau als u die niet heeft.

URENREGISTRATIE

De berekening kinderopvangkosten:

De ouders betalen een vast uur loon aan de oppas. Dit is overleg met de oppas te bepalen. De ouder krijgen afhankelijk van de hoogte van hun verzamelinkomen een percentage vergoed. Bij het 2e kind is de kinderopvangtoeslag die je ontvangt van de overheid hoger. Het gedeelte wat je niet vergoed krijgt van de overheid zijn de kosten voor de ouders.

Toelichting termen:

Totaal Kinderopvangkosten voor vraagouder = aantal uren * uurtarief * aantal kinderen (in het voorbeeld 8400,- euro)

Kinderopvangtoeslag = het bedrag dat de ouders ontvangen van de belastingdienst ter compensatie van de kinderopvangkosten (in het voorbeeld 6936,- euro)

Eigen bijdrage = het gedeelte dat de belastingdienst niet vergoed, kosten voor de vraagouder.
Totaal kinderopvangkosten -kinderopvangtoeslag = eigenbijdrage/of schenking. (in het voorbeeld 1464,- euro)

Als gastouder gaat u bijverdienen. Als u een uitkering heeft op dit moment kan dit nadelig zijn. Zie meer informatie over uitkering onder op deze pagina.

Voor vragen kan u telefonisch contact opnemen met Gastouderbureau Happy op tel. 06-54311828 Marcel van Gorp).
Gastouderbureau Happy komt vrijblijvend de berekening of andere vragen toelichten.


Vraag met onderstaand formulier een berekening aan zodat Gastouderbureau Happy een berekening maakt met de toeslag percentage's van 2012.

Klik hier om berekening aan te vragen met het formulier

Na verzenden van het formulier ontvangt u binnen 2 dagen uw berekening.


MEER INFORMATIE UITKERINGEN:

Als u een WAO, WW of bijstandsuikering heeft wordt u gekort op uw uitkering. Bij AOW-toeslag en ANW-uitkering mag u een maximaal bedrag per maand bij verdienen / maand.
Lees voor specifieke informatie op de sites van diverse instellingen. Tevens kunt u met uw vragen terrecht bij uw Gastouderbureau.

AOW-toeslag: Dit ontvangt de vrouw(oppas)als ze, geboren is voor 1950, en jonger is dan 65 jaar, en dat haar partner 65 wordt.
Als de persoon die AOW-toeslag krijgt meer verdiend dan 195 euro bruto per maand wordt ze gekort op de AOW-toeslag. De persoon die AOW heeft mag onbeperkt bijverdienen. Daarom worden de verdienste vaak op een andere naam gezet in de maand dat de partner 65 wordt.

ANW-uitkering: Als u weduwe(naar) wordt mag u maar beperkt bijverdienen max. 650 euro per maand bruto.

Klik hier naar SVB voor meer info AOW-toeslag of ANW-uitkering

VUT: Stel dat de oppas met vervroegd pensioen gaat dan zou het kunnen zijn dat u beperkt mag bijverdienen.
Informeer bij uw uitkeringsinstantie.

PGB: Persoons Gebonden Budget; voor mensen zie zorg vergoed krijgen. De eigenbijdrage van de PGB is afhankelijk van de hoogte gezamelijk inkomen van de aanvrager. Stel er is PGB aangevraagd en oma wordt gastouder. Hierdoor wordt het gezamelijke inkomen hoger waardoor de eigen bijdrage ook hoger wordt.

Klik hier naar CAKbz om u eigen bijdrage voor PGB te berekenen

Studiefinanciering, huursubsidie en kindertoeslag. Als u recht heeft op een van deze tegemoetkomingen en u gaat als oppas meer verdienen dan kunt u gedeeltelijk of geheel gekort worden.

KLik naar IB-Groep voor meer info. studiefinanciering (links boven onder "Direct iets regelen"kunt berekeingen maken.)

Klik naar Toeslagen voor meer info. Kindertoeslag en Huursubsidie.

Klik naar CWI voor meer info. indien u werkeloos raakt.

klik naar UWV voor meer info. indien u arbeidsongeschikt raakt